1

اطلاعیه برگزاری بیست و دومین دوره آزمون تاسیس شرکتهای حمل ونقل بین المللی کالا

برنامه برگزاری دوره آموزشی آکادمی ایرو پنجم -تابستان۹۵

برنامه امتحانات ایرو پنجم

نتایج آزمون دوره ایرو

————————————————————————————————-

41

————————————————————————————————–

5-13-2

————————————————————————————————-

P-3(1)

سرفصل مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی

————————————————————————————————-

10(1)

سرفصل دوره پایه مذاکرات تجاری

سرفصل دوره پیشرفته مذاکرات تجاری

—————————————————————————————————

P-3

—————————————————————————————————–

Posted in اخبار
admin

تقویم سه ماهه

Posted in اخبار
admin

button.

Posted in اخبار
admin